ฐานะทางการเงิน


Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายไตรมาส 2 ปี 2563

Download
Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายไตรมาส 1 ปี 2563

Download
Card image

รายงานประจำปี 2562

Download
Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายไตรมาส 3 ปี 2562

Download
Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายไตรมาส 2 ปี 2562

Download
Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายไตรมาส 1 ปี 2562

Download
Card image

รายงานประจำปี 2561

Download
Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายปี ปี 2561

Download
Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายไตรมาส 3 ปี 2561 (ฉบับแก้ไข)

Download
Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายไตรมาส 2 ปี 2561

Download
Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายไตรมาส 1 ปี 2561

Download
Card image

รายการเปิดเผยข้อมูล (ปผว.1) รายปี ปี 2560

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2560

Download
Card image

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2559

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2559

Download
Card image

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2558

Download
Card image

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 และ ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2557

Download
Card image

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2557

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2556

Download
Card image

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 และ ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2556

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2555

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2555

Download
Card image

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 และ ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2555

Download
Card image

ประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2554

Download