การประกันภัยเบ็ดเตล็ด


เป็นการประกันภัยแบบต่างๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่งหรือการประกันภัยรถยนต์ ได้แก่

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Card image

การประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

Card image

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

Card image

การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

Card image

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Card image

การประกันภัยเครื่องจักร

Card image

การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร

Card image

การประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมาก่อสร้าง

Card image

การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

Card image

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล