รายชื่ออู่ซ่อมรถ

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด คัดเลือกอู่ซ่อมรถยนต์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้าเป็นอู่ในเครือ เพื่อรองรับการบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


อู่ศรีปาย

75 หมู่ 9 ถ.เชียงใหม่-ปาย ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์

แม่ฮ่องสอนรถยก รถสไลด์

96/ส หมู่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 081-9526341 , 088-2581202

เอส.ซี .กระจกรถยนต์ (แม่ฮ่องสอน)

355/7-8 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ 043-325145-6

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแซมเต๋อยนต์เคาะพ่นสี

438/1 ม.12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 053-613067,081-3869444

บริษัทสินอนันต์มอเตอร์ จำกัด

109/4 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์

อู่โอพาศ เคาะพ่นสี (จ.แม่ฮ่องสอน)

2 ม.10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 081-3224396

อู่ช่างแซม เคาะพ่นสี

66 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 084-8094168

บริษัทโตโยต้า ล้านนา จำกัด

109 ถ.ขุนลุมประภาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 053-620666

อู่เทพรัตน์ (จ.แพร่)

183 ม.2 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

โทรศัพท์ 081-6810946

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินัยการช่าง 2014

208 ม.4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ 081-9517921