รายชื่ออู่ซ่อมรถ

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด คัดเลือกอู่ซ่อมรถยนต์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้าเป็นอู่ในเครือ เพื่อรองรับการบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


หจก. ศิริมนต์ชัย เมืองแพร่

141 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่

โทรศัพท์ 054-623752 , 08-4099-8911

อู่ เดชดีเซล

57/5 หมู่1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่

โทรศัพท์ 054-522184 086-7301833

อู่ เทพรัตน์

183 ม.2 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

โทรศัพท์ 081-6810946

อู่ ป่าผึ้งสียนต์ (เทพรัตน์)

81/6 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

โทรศัพท์ 086-4308848

ป่าผึ้งการช่าง

13/1 ม.6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

โทรศัพท์ 081-59951072

ลองการช่าง

2/14 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

โทรศัพท์ 054-583290 , 081-7468670

หจก.อู่ปรีดาเซอร์วิส

92/26 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ 042 834339 098 2982564

อินเตอร์ เซอร์วิส

217/4 ถ.เลย-นาด้วน ต.กุดป้อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ 042-830082 , 084-5185763 F.042-830980

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จักด

72/21 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท์ 042-815384 , 094-3104009