การประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทรัพย์สิน


การจัดทำประกันภัยถือ เป็นทางเลือกหนึ่งในการโอนความเสี่ยงทางด้าน การเงินสำหรับทรัพย์สินที่คุณรักและ ธุรกิจที่คุณสร้างและทุ่มเทให้ทั้งชีวิต โดยสามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องนุ่มห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดจาก

  • ไฟไหม้
  • ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าฝ่า)
  • ระเบิด
  • ความเสียหายที่เกิดจากยวดยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ที่ไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย
  • อากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
  • ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำหรือ ไอน้ำจากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ แต่ไม่รวมถึงน้ำท่วม การแตก หรือการรั่วไหลของระบบเครื่องพรมน้ำดับเพลิง

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบกิจการต่างๆ (ไม่รวมฐานราก) เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สต๊อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารนั้น สำหรับความเสียหายจาก

  • ไฟไหม้
  • ฟ้าผ่า
  • แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อการคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหาย จากภัยลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยระอุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากการระเบิด ภัยจากการจลาจลและการนัดหยุดงาน ภัยจากกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากไฟป่า ภัยจากการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิในห้องเย็น ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้รับประกันภัยประกอบด้วย

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ