ร่วมงานกับเรา

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้


แบบฟอร์มสมัครงาน

รายละเอียดคุณสมบัติ

  • อายุ   25   ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  • ใช้งาน MS Office  ได้ดี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

  • บันทึก  ตรวจสอบ  แก้ไขข้อมูลผู้เอาประกันภัย
  • ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์
  • พิมพ์กรมธรรม์