ร่วมงานกับเรา

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้


แบบฟอร์มสมัครงาน

คุณสมบัติ : -  เพศชาย   อายุไม่เกิน 40 ปี
  -  วุฒิปวช. ขึ้นไป  ( ไม่จำกัดสาขา )
  -  สามารถเข้างานเป็นกะได้
  -  รู้เส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล
  -  มีมนุษยสัมพันธ์/รักการบริการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  -  สามารถพิมพ์ดีดและใช้ Ms Office ได้

 

คุณสมบัติ : -  เพศชาย / หญิง   อายุ 23 ปี  ขึ้นไป
  - วุฒิปวส. – ปริญญาตรี  ( ไม่จำกัดสาขา )
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี 
  - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  -  มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ