ขั้นตอนดำเนินการด้านสินไหม

 • 03 ธันวาคม 2562

วิธีปฏิบัติเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

 • แจ้งให้บริษัททราบทันทีที่เบอร์โทรศัพท์ 02-68-77777
  • หมายเลขกรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกัน
  • ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สีของรถประกัน
  • ชื่อคนขับขณะเกิดเหตุ
  • ลักษณะการเกิดเหตุโดยย่อ
  • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่ที่ติดต่อได้ในที่เกิดเหตุ
 • จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ เลขกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยคู่กรณี
 • หลังจากโทรแจ้งเหตุแล้วให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตาม คำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
 • หากลักษณะอุบัติเหตุไม่แน่ชัด ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนิน การตรวจทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งรถทั้งสองฝ่ายก่อน จึงจะเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ และ ไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหายหรือทำการใดๆ ก่อนได้รับคำยินยอมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
 • กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และไม่ควรเจรจา ตกลงใดๆ ก่อนได้รับคำยินยอมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
 • กรณีรถคู่กรณีเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี และทราบหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณี ท่านต้องไปแจ้งความต่อ เจ้าหน้าที่ ตำรวจท้องที่ ที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดี
 • กรุณาอย่าหลบหนี เพราะการหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มเติมขึ้น
 • ถ้ารถประกัน และรถคู่กรณีมีประกันประเภท 1 อาจดำเนินการโดยใช้ “ใบยืนยันการเกิดเหตุ” บันทึกข้อมูล รายละเอียด และติดต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ ขอเลขรับแจ้งเพื่อติดต่อนำรถเข้าซ่อม
 • หากรถสูญหายให้รีบแจ้งตำรวจท้องที่ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปร.) ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1599 พร้อมแจ้งเหตุให้บริษัททราบทันที