งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562 ชาว UPP

  • 22 มกราคม 2563

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562 กับตีมงานแนวโบฮีเมี่ยนสไตล์&คัลเลอร์ฟูล จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน นอกนั้นยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของคนในองค์กรอีกด้วย