การสมัครตัวแทน

  • 03 ธันวาคม 2562

การสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

ผู้มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นตัวแทนของบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด สามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานใหญ่

นาย ภูชิสส์ ผิวพรรณ 085-1554456, 02-6877777 ต่อ 1409 puchess_p@upp.co.th
นาย นัฎฐนันท์ เรืองฉาย 085-1554434, 02-0577777 ต่อ 1409 nuttanan_r@upp.co.th

สำนักงานเชียงใหม่

นางสาว สุชานันท์ จุมปาทอง 053-308670-1 ต่อ 202, 085-1554451 suchanan_j@upp.co.th