การสมัครตัวแทน

  • 03 ธันวาคม 2562

การสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย

ผู้มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นตัวแทนของบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด สามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานใหญ่

คุณชรินทร์รัตน์ ศรีรินติ๊บ 02-68-77777 ต่อ 1211, 085-1554426 charinrat_s@upp.co.th

สำนักงานเชียงใหม่

คุณนที บุญส่ง 053-308-670-1 ต่อ 202, 085-1554323 natee_b@upp.co.th