บมจ.สหมงคลประกันภัย ถกผู้บริหารทั่วประเทศ​

  • 16 กรกฎาคม 2563

วันที่15 ก.ค.ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมงคลประกันภัยจำกัด​ (มหาชน) ประชุมสัมนา ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัทฯจากทั่วประเทศ ไตรมาสที่ 2 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่ 1,200 - 1,500 ล้านบาท ในสิ้นปี 2563

ร.อ.รชฏ กล่าวว่า บริษัท สหมงคลประกันภัยจำกัด​ (มหาชน) ได้พัฒนาการตลาดในช่วง NEW NORMAL จากวิกฤต ไวรัสโควิด-19 โดยมอบอุปกรณ์อีเล็กทรอนิค รุ่นใหม่ล่าสุด iPhone SE ร่วมกับการบริการ ของระบบเครือข่ายจาก DTAC เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งมอบให้ผู้บริหารของ บริษัทฯ เพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับตัวแทนและลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อความทันสมัยเป็นผู้นำด้านประกันภัยและพัฒนาไปสู่นักขายติจิทัล สุดท้ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้บริหารที่ทุ่มเททำผลงานให้บริษัทฯ อย่างดียิ่งตลอดมา