การประกันภัยอิสรภาพ


การประกันภัยอิสรภาพ เป็นการประกันภัยที่จัดทำขึ้นโดยมีแนวความคิดจากการที่ศาลยุติธรรมจะจัดระบบ การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการหาหลักประกันมาวางศาล เนื่องจากปัจจุบันมีคดีอาญาเกิดขึ้นจำนวนมาก

ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ และสมาคมประกันวินาศภัย จึงได้ร่วมกันจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับ การประกันภัยดังกล่าวขึ้น

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ